Chuanxiong Guo

 

 

 

 

 

Home

Publications

Talks

Contact

Selected Publications:

1.                 Peng Huang, Chuanxiong Guo, Jacob R. Lorch, Lidong Zhou, and Yingnong Dang: Capturing and Enhancing In-situ Observability for Failure Detection.  OSDI 2018.

2.                 Qiao Zhang, Guo Yu, Chuanxiong Guo, Yingnong Dang, Nick Swanson, Xinsheng Yang, Randolph Yao, and Murali Chintalapati, Arvind Krishnamurthy and Thomas Anderson: Deepview: Virtual Disk Failure Diagnosis and Pattern Detection for Azure. NSDI 2018: 519-532

3.                Peng Huang, Chuanxiong Guo, Lidong Zhou, Jacob R. Lorch, Yingnong Dang, Murali Chintalapati, Randolph Yao: Gray Failure: The Achilles' Heel of Cloud-Scale Systems. HotOS 2017: 150-155.

4.                 Chuanxiong Guo, , , , , , : RDMA over Commodity Ethernet at Scale. SIGCOMM 2016: 202-215.

5.                 Chuanxiong Guo, Lihua Yuan, Dong Xiang, Yingnong Dang, Ray Huang, David A. Maltz, Zhaoyi Liu, Vin Wang, Bin Pang, Hua Chen, Zhi-Wei Lin, Varugis Kurien: Pingmesh: A Large-Scale System for Data Center Network Latency Measurement and Analysis. SIGCOMM 2015: 139-152.

6.                 Yibo Zhu, Haggai Eran, Daniel Firestone, Chuanxiong Guo, Marina Lipshteyn, Yehonatan Liron, Jitendra Padhye, Shachar Raindel, Mohamad Haj Yahia, Ming Zhang: Congestion Control for Large-Scale RDMA Deployments. SIGCOMM 2015: 523-536.

7.                 Jiaxin Cao, Rui Xia, Pengkun Yang, Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Lihua Yuan, Yixin Zheng, Haitao Wu, Yongqiang Xiong, David A. Maltz: Per-packet load-balanced, low-latency routing for clos-based data center networks. CoNEXT 2013: 49-60.

8.                 Guohan Lu, Chuanxiong Guo, Yulong Li, Zhiqiang Zhou, Tong Yuan, Haitao Wu, Yongqiang Xiong, Rui Gao, Yongguang Zhang: ServerSwitch: A Programmable and High Performance Platform for Data Center Networks. NSDI 2011.

9.                 Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Helen J. Wang, Shuang Yang, Chao Kong, Peng Sun, Wenfei Wu, Yongguang Zhang: SecondNet: a data center network virtualization architecture with bandwidth guarantees. CoNEXT 2010.

10.             Haitao Wu, Zhenqian Feng, Chuanxiong Guo, Yongguang Zhang: ICTCP: Incast Congestion Control for TCP in data center networks. CoNEXT 2010.

11.             Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Dan Li, Haitao Wu, Xuan Zhang, Yunfeng Shi, Chen Tian, Yongguang Zhang, Songwu Lu: BCube: a high performance, server-centric network architecture for modular data centers. SIGCOMM 2009: 63-74.

12.             Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Kun Tan, Lei Shi, Yongguang Zhang, Songwu Lu: Dcell: a scalable and fault-tolerant network structure for data centers. SIGCOMM 2008: 75-86.

13.             Helen J. Wang, Chuanxiong Guo, Daniel R. Simon, Alf Zugenmaier: Shield: vulnerability-driven network filters for preventing known vulnerability exploits. SIGCOMM 2004: 193-204.

14.             Chuanxiong Guo: SRR: An O(1) time complexity packet scheduler for flows in multi-service packet networks. SIGCOMM 2001: 211-222.

A more complete list can be found here.

 

 

 

 

 

Last updated: 2018-10-15